İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİMİZ

İnsan odaklı yaklaşımla hareket ederek şekillendirdiğimiz İnsan Kaynakları süreçlerimizde amaç, çalışan bağlılığının korunması ve Mutlu çalışan profilinin sürekliliğidir. Bu kapsamda yenilikçi uygulamalar ile dinamik bir insan kaynakları yapısı hedeflenmektedir.

İŞE ALIM

İşe alım sürecimiz ihtiyaç analizlerimiz doğrultusunda Intermobil değerleri ve kültürüne uygun kişilerin doğru pozisyonlara yerleştirilmesiyle oluşur. Çeşitli kaynaklardan yayınladığımız iş ilanlarına yapılan başvurular ve şirketimize direkt iletilmiş olan özgeçmişler titizlik ile değerlendirilip pozisyon gerekliliklerini karşılayan adaylar mülakat süreçlerine dahil edilir. Yetkinlik bazlı mülakat uygulamalarımız “Telefon, yüz yüze ve online” olmak üzere çeşitli şekillerde gerçekleşir. Buna ek olarak pozisyon gereklilikleri doğrultusunda yabancı dil testi ya da değerlendirme merkezi uygulamalarımız yapılmaktadır. İşe alım süreçlerimiz standart ve şeffaf şekilde yapılandırılmış olup (her aşamada adaylarımızla irtibat halinde olup) başvuru sonuçları hakkında adaylarımıza mutlaka geri bildirim verilir.

EĞİTİM VE GELİŞİM

“Bilgi ve deneyimi paylaşmak” ve “Sürekli gelişim” değerlerimiz ışığında çalışanlarımızı desteklemek amacıyla belli periyodlarda çeşitli eğitimler düzenlenmektedir. Eğitimler, şirketimizin hedef ve öncelikleri ile çalışanlarımızın kişisel ihtiyaçları örtüştürülerek planlanmaktadır. Kişiler, şirketimizde çalışmaya başladığı gün “Oryantasyon Eğitimi” ile başlayıp, sonrasında mesleki ve kişisel yetkinliklerini arttırmaya yönelik çeşitli teknik ve beceri eğitimleri ile gelişimlerini sürdürmektedir.

KARİYER - PERFORMANS

Kariyer yönetimi sistemimiz, insan kaynağının etkin ve verimli çalışması ile örgütsel gereksinimleri karşılaması ve iş başarısının yükseltilmesi için kurgulanmıştır. Aynı zamanda sistemin amacı, çalışanların sadakat ve işe bağlılığının arttırılması ve bireysel eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesidir. Performans yönetimi sürecinde elde edilen sonuçlar kariyer yönetim sürecinde de dikkate alınmakta olup dikey ve yatay kariyer hareketlerine yön vermektedir. Performans yönetim sistemimiz, kurum hedefleri doğrultusunda çalışanlara verilen bireysel hedeflerin belirlenmesi ve 3 aylık dönemlerde periyodik olarak ölçümlenmesi şeklinde yönetilmektedir. Performans yönetim sistemi ile amaçlanan kişisel performansların iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve iyi performans gösteren kişilerin ödüllendirilmesi ile şirket ortak hedeflerine ulaşılmasıdır. Ayrıca performans değerlendirme sonuçlarımıza göre çalışanlarımızın güçlü olduğu yönleri daha da güçlendirmek ve gelişim alanlarını istenilen seviyeye getirmek için eğitim planlamaları da yapılmaktadır.

SOSYAL FAALİYETLER

Çalışanlarımızın bir araya gelebilecekleri çeşitli aktiviteler ile; iş stresinden uzaklaşmaları, aralarındaki iş birliği ve takım çalışmasının güçlendirilmesi, birlikte keyifli vakit geçirmeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca çalışanlarımızın ailelerinin de katıldığı organizasyonlarımız ile aile yapımızı her daim kuvvetli ve ayakta tutmayı hedeflemekteyiz. İntermobil’in aktif olarak rol aldığı ve destek verdiği ”Sosyal Sorumluluk” projeleri ile de çalışanlarımız çeşitli sanatsal etkinliklere katılma imkanı bulmaktadır.
ÜST

E-BÜLTEN

Kampanya ve haberlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak için e-bültene kayıt olun.


 

Hangi Hizmeti Vermektesiniz?

 

 

X